ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НИ НУЖНИ?
fiz-lice

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Голям талон

Малък талон

Лична карта на притежателя на автомобила

Бележка за платен данък с печат на общината

Ако колата е придобита по време на брака – задължително е присъствието на съпруг/а на собственика или нотариално заверено пълномощно от него с две декларации от текущата година.

При продажба чрез пълномощно – нотариално заверени пълномощно за продажба на автомобил и две декларации за текущата година.

uridichesko-lice

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ


Голям талон

Малък талон

Бележка за платен данък с печат на общината

Личната карта на управителя на фирмата

Фактура към нашата фирма за уговорената цена на автомобила

При продажба чрез пълномощно - нотариално заверени пълномощно и декларация за текущата година.